Ommezwaai Handbalverbond: BeNeLuxliga is nu ook van Nederland

07-03-2012 17:12

Volendam Manager Joost Ooms houdt, ook namens overige clubs uit eredivisie, warm pleidooi voor grensoverschrijdende competitie
 

Het voorwoord van Hans Landa, algemeen directeur van het NHV, was meer dan een plichtmatig beleefdsheidspraatje in het programma voor de Final Four van de Beneluxliga. Zijn woorden markeerden veeleer een verandering in denken over de competitie tussen de vier Nederlandse, Belgische en Luxemburgse handbaltoppers. Het NHV is om, was het impliciete statement.


Vorig jaar, bij de finale in Antwerpen, klonken de geluiden lang niet zo positief. Liefst had het NHV de Beneluxliga genegeerd. Het enghartige verbond vreesde bedreiging van de eigen competitie "We zijn bang voor conflicterende belangen" riep toen Landa's voorganger toen tegen Trouw.
De BeneluxLiga ontstond als particulier initiatief in 2007 en kon in Belgie en twee jaar latern bij toetreding, ook in Luxemburg op de volle ondersteuning rekenen. Waar de anderen het initiatief enthousiast oppikten, zat Nederland echter op de centen. Na vier edities had Nederland nog geen Final Four georganiseerd. "Te duur" riepen de NHV-bestuurders in koor. "Laat de clubs het zelf maar regelnen."
 

"Schandalig dat het NHV geen euro voor de Liga over heeft" riposteerden bestuursleden van het Vlaams Handbalverbond.
Wat zeker meespeelde was de gevreesde concurrentie op de toch al niet zo grote sponsormarkt. Maar de clubs hielden vol en hebben een cultuuromslag bewerkstelligd. "We moeten naar betere wedstrijden, meer publiek, meer media aandacht", stelt Joost Ooms, manager van Volendam. De achterliggende gedachte is schaalvergroting. Handbal als sport is te klein om in Nederland een acceptable competitie neer te zetten. Ooms: "Dat is niet alleen een handbalprobleem. Kijk naar volleybal, basketbal of vrouwenvoetbal. Te kleine competities, te zwak ook. Het gevolg is minder publiek, minder media-aandacht en ook minder inkomsten. Goede spelers vertrekken naar het buitenland."
 

De dreigende competitieverschraling leidt tot wegzinken in de draaikolk, en dat is altijd neerwaarts. Vandaar zijn pleidooi voor grensoverschrijdende competities. Hij is daarom ook kortgeleden in Belgrado geweest om deze gedachte ook Europees uit te venten. De Europese handbalfederatie schaarde zich achter het idee, maar verordonneerde wel dat nationale federaties de organisatie op zich moeten nemen.
Dat lijkt nu na de draai van het NHV wel in orde. Ooms: "Alle eredivisieclubs staan erachter. Spelers en trainers zijn enthousiast. Bestuur en directie van het NHV zijn van samenstelling veranderd en de mening is 180 graden gedraaid."
Ook Karel Scheurs van het platform van eredivisieclubs meldt dat bijna alle clubs achter de ontwikkeling staan. "Voor de toekomst is dat goed nieuws. Ik voorzie één topcompetitie met clubs uit Belgie, Luxemburg en Nederland boven de nationale competitie. Wanneer? 2013 is te vroeg, dus 2014 of 2015."
Er zal mogelijk eerst een tussenfase nodig zijn. Gedacht wordt aan een eerste competitiepart in nationale verbanden, waarna de beste vier van elk land in de Beneluxliga verder gaan. Ook een combinatie van Beneluxligaclubs met de nationale playoffs is een optie.


Waar de eerste edities van de Liga vooral koketteerden met een mooi prijzengeld - er was 25.000 euro sponsorgeld beschikbaar-, wordt het geld nu verantwoorder besteed. "Alle twaalf clubs hebben 2500 euro ingelegd", verteld Ooms. "Dat is een borgstelling voor als een team afvalt. Puur risicospreiding. Ook een deel van de onkosten voor de organisatie van de Final Four wordt eruit betaald. De rest wordt volgens een verdeelsleutel als prijzengeld uitgekeerd".
En zo werd de Final FOur dit weekend tot voldoening van Ooms in Volendam gespeeld. "Na 5 jaar strubbelingen is het dan zover". In eigen hal won de thuisclub van Initia Hasselt en daarmee veroverde het team voor de derde achtereenvolgende maal de Liga-Cup. Met een saillant verschil dat tot grote vreugde leidde: Voor het eerst in eigen land.

 

Datum: 06-03-2012
Bron: Trouw: Fred Troost